Resmi Gazete

Resmi Gazete

İŞ MAKİNASI OPERATÖRLÜK BELGESİ İLE İLGİLİ EN SON HABER

KONU : İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİNİ KİMLER VERİR?

Son aylarda iş makinesi operatörlük belgesinin kimlerin vereceği hususunda yetki karmaşasına T.B.M.M. son noktayı koyup kimlerin vereceğini Resmi Gazetede yayınlamıştır.

Buna göre,

1 Ağustos 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26954
MADDE 4 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“G sınıfı sürücü belgesi kapsamındaki iş makinelerinin sürücülerinin ve operatörlerinin eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sınav başarı belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
31/7/2008

Resmi Gazete yazısından anlaşıldığı gibi Milli Eğitim Bakanlığından izin alarak ve gerekli şartları yerine getiren Sürücü kursları ve Makine mühendisleri odası gibi kuruluşlar iş makinası operatörlük eğitimi verebilirler. Milli Eğitim Bakanlığından izin almayan özel veya kamu kuruluşları kesinlikle operatörlük eğitimi veremez.

Artık Sürücü kursları gibi Makine Mühendisleri Odaları da Milli Eğitim Bakanlığından izin alarak iş makinası operatörlük eğitimi verebilecektir.

Yeni Ümit Eğitim Kurumlarına bağlı olan Yeni Ümit İş Makinesi Operatörlük Kursları, Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından 14.08.2003 Tarih 420.5/12752 Sayılı İzin ile
G Sınıfı İş Makinesi Operatör Belgesi Vermeye Yetkilidir.
Saygılarımla
Atilla USLU

Kurs Müdürü

ETİKETLER: