27 Ağustos 2016 Trafik Bilgisi Soruları

27 Ağustos 2016 Trafik Bilgisi Soruları

27 Ağustos 2016 tarihinde yapılan sürücü kursu sınavlarında trafik ve çevre bilgisi sorularını çözebilirsiniz. Ayrıca diğer ehliyet sınav sorularını görmek için linki ziyaret edebilirsiniz.

İçindekiler

1.• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

Correct! Wrong!

2.Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

Correct! Wrong!

3.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

4.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Correct! Wrong!

5.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

7.Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Correct! Wrong!

9.Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

Correct! Wrong!

10.Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

Correct! Wrong!

11.Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Correct! Wrong!

12.Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Correct! Wrong!

13.I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

Correct! Wrong!

14.İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

Correct! Wrong!

15.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

Correct! Wrong!

16.Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Correct! Wrong!

17.Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Correct! Wrong!

18.I. Kesik yol çizgisi II. Devamlı yol çizgisi III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

Correct! Wrong!

20.Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

21.Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

Correct! Wrong!

22.Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Correct! Wrong!

23.Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Correct! Wrong!

5.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

6.Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

Correct! Wrong!

8.Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Correct! Wrong!

19.Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Correct! Wrong!

23.Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Correct! Wrong!