Üdy Belgesini Kimler Alabilir?

Üdy Belgesini Kimler Alabilir?

Üdy belgesi nedir? Ticari maksatla taşıma yapan firmalar 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği amir hükümlerine göre yetki belgesinin niteliğine göre “üdy belgesi” ‘ ne sahip üst düzey yönetici istihdam etmekle mükelleftir.
Üdy: Üst Düzey Yönetici kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

ULUSLAR ARASI EŞYA KARGO TAŞIMACILIĞI ÜDY BELGESİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN

üdy belgesi nedir

ÜDY BELGESİNİ NEDEN ALINIR!

ÜDY (üst düzey yönetici) Belgesi sahibi bir kişiyi istihdam etme mecburiyeti
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

✅ ÜDY1 BELGESİ: (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI✅ ÜDY2 BELGESİ:YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI✅ ÜDY3 BELGESİ:ULUSLARARASI EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞ✅ ÜDY4 BELGESİ:YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI

NOT:
Üdy1 belgesi alan üdy2, ody1 ve ody2 belgesini kapsar.
Üdy3 belgesi alan üdy4, ody3 ve ody4 belgesini kapsar.

Üdy belgesi için Gerekli olan evrak listesi,

  • 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
  • 1 Adet (en az lise) diploma noter tasdiki veya yüksek okul öğrenci belgesinin aslı
  • 1 Adet Kimlik fotokopisi (T.C.Kimlik numarası işlenmiş olmalı ve 10 yılı aşmamış olmalı)
  • 1 Adet adlis sicil belgesi (e-devletten)

Not: 4925 sayılı Kara yolu taşıma yönetmeliğine göre iştigal konusu eşya-kargo taşımacılığı olan şirketler, almış oldukları yetki belgesi türüne göre üst düzey ve orta düzey yönetici çalıştırılmaları gerekmektedir. Buna göre taşımacılık faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmesi amacı ile bir üdy belgesi birde ody belgesi çalışanına sahip olması gerekmektedir. Örneğin üdy3 belgesi almış bir personeli olan c2 yetki belgesine sahip bir firma mutlaka iki yönetici çalıştırmalıdır. Bu bir üdy3 ve ody3 belgesi olan veya iki kişinin de üdy belgesi olması da yeterli olacaktır. Üdy3 mesleki yeterlilik belgesi olan bir kişi üdy4, ody3 ve ody4 mye yeterlilik belgesini de almış olur. Üdy belgesi alabilmek için mutlaka ortaöğretim (lise) mezunu olma şartı aranır. Lise mezunu olmayanlar (en az ilk okul) ody belgesi alabilirler. Bu düzenlemeler 4925 sayılı Kara yolu Taşıma Yönetmeliği hükmünce yürütülür.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN/GÖSTERECEK TÜM YETKİ BELGESİ (C1, K2 HARİÇ) SAHİBİ FİRMALAR 30.09.2010 TARİHİNE KADAR ÜDY BELGESİ OLAN PERSONEL ÇALIŞTIRMALARI ZORUNLU HALE GELMİŞTİR.

25.02.2006 TARİHİNDEN ÖNCE ÜÇ YILLIK MESLEKİ TECRÜBEYE SAHİP OLMAYANLAR İLE ÜÇ YILLIK MESLEKİ TECRÜBEYE SAHİP OLUP DA DOĞRUDAN SRC BELGESİ ALMAK ÜZERE YUKARIDAKİ TARİHE KADAR MÜRACAAT ETMEYEN SÜRÜCÜLER, 30.06.2007 TARİHİNE KADAR, EĞİTİME VE BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK/YAPTIRILACAK SINAVLARA KATILARAK BU BELGEYİ ALMIŞ OLMAK ZORUNDADIRLAR.

EĞİTİM VERMEK ÜZERE BAKANLIĞIMIZCA YETKİLENDİRİLEN EĞİTİM MERKEZLERİ BAKANLIĞIMIZ https://uhdgm.uab.gov.tr/ İNTERNET ADRESİNDEKİ KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN WEB SAYFASINDA YAYINLANMAKTADIR.