Mobil Vinç Ehliyeti

Mobil Vinç Ehliyeti

Mobil Vinç Ehliyeti Kurumumuz Tarafında Verilmektedir.

Mobil Vinç
Mobil Vinç Ehliyeti Nedir?

Kamyonların üzerine monte edilen vinçleri kullanan operatörler “mobil vinç ehliyeti” alırlar.

Mobil Vinç Ehliyeti Alma Şartları Nelerdir?

Mobil vinç operatörlük belgesini almak için sağlık yönünden bir şikayetinizin olmaması ve sabıka kaydınızın bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşını doldurmak 19 yaşından gün almak gerekir.

Mobil Vinç Operatörlük Belgesi Kurs Ücretini 0212 641 13 13 numaralı telefonu arayarak öğrenebilirsiniz.
Vinç Kullanan Operatörün İş Kanununa Göre Operatörlük Belgesi Olması Zorunludur.
Mobil Vinç Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin yükleme-boşaltma işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

MOBİL VİNÇ (HİAB) EHLİYETİ İÇİN YENİ KURS DÖNEMİNİ KAÇIRMAYIN!
Mobil Vinç Operatörlük Belgesi Almak için aşağıda telefonunu yazın sizi arayalım.

Mobil Vinç Ehliyeti Alma Şartları

Mobil vinç ehliyeti nasıl alınır?

Bir yerden bir yere ağır yüklerin nakledilmesinde kullanılan ve kamyonların üzerine yerleştirilen mobil vinci almak için öncelikle talim terbiye kurulunun yayımladığı programda belirtilen dersleri almanız gereklidir. Mobil vinç ehliyeti almak için eğitimi tamamlayanlar milli eğitim müdürlüğünün yapacağı sınava girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca yukarı da da belirttiğimiz gibi operatörün sağlık yönünden sorunu olmamalı ve sabıka kaydının da temiz olması gerekir. Bu şartları sağlayan ve 18 yaşını dolduran bütün Türk vatandaşları bu belge için kursumuza kaydını yaptırabilir.

Mobil vinç operatörlük belgesi fiyatı

Kamyon üstü mobil vinç ehliyeti fiyatları 2023 yılı için 6000 TL.dir Bu ücretin dışında olan sınav harcı ise kursiyere aittir. Sınava girmeden bir hafta önce 260 TL sınav harcını yatırarak sınava girilir. Gerekli olan evraklar ise; biyometrik resim, kimlik, diploma ya da öğrenci belgesi, sabıka kaydı ve son olarak sağlık raporu gerekmektedir.

Fabrikalarda kullanılan Tavan Vinci Operatör Belgesi hakkında bilgi almak için.

Mobil Vinç Operatörlük Kursunda Alınan Eğitim

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işverenin yükümlülüklerini açıklar.
 • İşe başlamadan önce işin gerektirdiği kişisel koruyucu donanımı kullanmasını öğrenir.
 • Kişisel koruyucu donanımın aşınma/bozulma durumunu kontrol eder.
 • İşaretlerin iş güvenliği bağlamındaki anlamını açıklar.
 • İşgücünün korunmasına ilişkin tedbirlerin dikkate alınması, Çevresindeki insanları tehlikeye atmayacak şekilde çalışır.
 • İş Yerindeki Takım Tezgahları ve İlgili Ekipmanların Sağlığı ve Güvenliği Etiketlere ve talimatlara göre kullanımını öğrenir.
 • Çalışma alanında ve mobil vinçte eksik uyarı levhaları işlevselliğini kontrol eder.
 • Yapılacak veya yapılacak iş/süreçlerle ilgili uyarılara uygun hareket eder.
 • Çalışma alanından ve kullanılan mobil vinçten kaynaklanabilecek olası riskleri belirlenmesini öğrenir
 • Tanımlanan veya kendisine iletilen olası risklerin düzeyine bağlı olarak işi/çalışmayı durdurur ve yetkililere haber verir.
 • Çalışma alanı veya kullandığı mobil vinç ile ilgili tehlikeli durumlarda vincin sireni, risklere göre anons, telsiz, telefon gibi uyarı ve raporlama sistemleri. uygun olarak kullanır.
 • Mobil vincin hareket ve manevralarında çalışma alanındaki çevreye saygı önlemlerine göre hareket edin.
 • İş makinesi kurslarında edindiği bilgi ve becerileri işbaşı eğitimlerinde aktarır.
 • İş süreçlerini plan ve performans hedeflerine göre yürüterek tutarsızlıkları giderir.
 • İnşaat makinelerinin ve yük taşıma hareketlerinin verimliliği ve güvenliği yazılı, sözlü veya sistemik ilgililere iletin

Mobil Vinç Operatörlük Belgesi Ne İşe Yarar?

Mobil vinç operatörlük belgesi; 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde operatörün yetkinliğini kanıtlayan bir belge niteliğini taşır. Bu belge olmadan bu iş makinesi mobil vincini kullanmak yasal olarak bir suçtur. Bunun için bu makineyi kullanacak olan operatörler mutlaka Özel Öğretim Kurumları genel müdürlüğü tarafından Yeni Ümit İŞ Makineleri kursu gibi yetki alan kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

Mobil Vinç Sınav Bilgiler

Mobil Vinç Ehliyeti

Mobil vinç ehliyeti sınavları üç aşamadan oluşur. MEB İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergesine göre birinci aşama teorik sınavla başlar. Teorik sınavda toplam 25 soru sorulur. Geçme notu yüz üzerinden 70 puandır. Teorik sınavı geçen kursiyerler piste giderek mobil vinç başında sınava başlamadan 10 soru sorulur. Bu sözlü sınav olup, 70 sorudan yedisine doğru cevap vermeniz gerekir. Son aşama ise mobil vinçle uygulama sınavıdır. Bu sınavı geren aday artık bir mobil vinç operatörü olarak işe başlayabilir.

İnstagram adresimiz: https://www.instagram.com/yeniumitforklift/

ETİKETLER: