Mobil Vinç Ehliyeti

Mobil Vinç Ehliyeti

Mobil Vinç Ehliyeti Kurumumuz Tarafında Verilmektedir.

Mobil Vinç
Mobil Vinç Ehliyeti Nedir?

Kamyonların üzerine monte edilen vinçleri kullanan operatörler “mobil vinç ehliyeti” alırlar.

Mobil Vinç Ehliyeti Alma Şartları Nelerdir?

Mobil vinç operatörlük belgesini almak için sağlık yönünden bir şikayetinizin olmaması ve sabıka kaydınızın bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşını doldurmak 19 yaşından gün almak gerekir.

Mobil Vinç Operatörlük Belgesi Kurs Ücretini 0212 641 13 13 numaralı telefonu arayarak öğrenebilirsiniz.
Vinç Kullanan Operatörün İş Kanununa Göre Operatörlük Belgesi Olması Zorunludur.
Mobil Vinç Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin yükleme-boşaltma işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

MOBİL VİNÇ (HİAB) EHLİYETİ İÇİN YENİ KURS DÖNEMİNİ KAÇIRMAYIN!
Mobil Vinç Operatörlük Belgesi Almak için aşağıda telefonunu yazın sizi arayalım.

Meslek Standardı Nedir?
Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir Standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek Standartları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.

Fabrikalarda kullanılan Tavan Vinci Operatör Belgesi hakkında bilgi almak için.

Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?
Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçları:

İşgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikleri ortaya koymak,

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak,

Kişilerin, söz konusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek,

Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak,

İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak,

Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,

Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,

Bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak,

Mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgcü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak, ve uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vinç Operatörlük Belgesi Ne İşe Yarar?

Pek çok farklı yerde kullanılan ve kullanıldığı alanlarda işi daha pratik hale getiren bilinç, aslında güvenilir operatörler ile birlikte daha emniyetli bir hale gelmektedir. Burada önemli olan konu ise vinç operatörlük belgesi nasıl alınır gibi bir sorunun doğru cevaplanması olacaktır. Öncelikli olarak bu belgeyi almak için güvenilir eğitim kurumlarından destek almak yine çok büyük önem taşıyor. Profesyonel hizmet ve kusursuz eğitim anlamında size destek veren kurumumuz, gerekli ihtiyaç karşılama noktasında size yardımcı olmaya devam etmektedir.

Çok kısa bir zaman içerisinde alacağınız eğitim ve bu eğitim sonrasında elde edeceğiniz evrak ile beraber vinç operatörü haline gelebilirsiniz. Vinç operatörü olduğunuz zaman ise gerçekten pek çok farklı işletmeden iş teklif alabilir, hatta kendinizi geliştirip bu sektörde önemli bir yere gelebilirsiniz. Birbirinden farklı vinç modelleri olmakla beraber çok geniş bir eğitim altyapısı ile beraber yine farklı kategorilerde, hem eğitim alabilirsiniz hem de evrak sahibi olabilirsiniz. Alacağınız belge ve ehliyet avantajları ile birlikte bundan sonraki süreçte her zaman kolunuzda bir altın bilezik taşımaya devam edeceksiniz.

ETİKETLER: