13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

İçindekiler

13 Şubat 2016 Tarihinde Yapılan Ehliyet Sınavında Trafik Sınav Soruları

Ayrıca diğer ehliyet deneme sınav sorularını görmek için linki ziyaret edebilirsiniz.

1. I. Hoşgörülü olunması II. Bencillikten uzak durulması III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Correct! Wrong!

2. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

3. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

4. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Correct! Wrong!

5. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin \”dönüş\” işaretidir?

Correct! Wrong!

6. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

Correct! Wrong!

7. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Correct! Wrong!

8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Correct! Wrong!

9. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Correct! Wrong!

10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Correct! Wrong!

11. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

Correct! Wrong!

13. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Correct! Wrong!

14. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

15. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Correct! Wrong!

16. Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

17. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Sola dönüş lambasını yakmalı II. Hızını azaltmalı III. Dar bir kavisle dönmeli

Correct! Wrong!

18. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Correct! Wrong!

19. \"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme\" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

20. Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Correct! Wrong!

21. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Correct! Wrong!

22.Düzenle Sil 22. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Correct! Wrong!

23. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

Correct! Wrong!

24. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

Correct! Wrong!

25. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Correct! Wrong!

26. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

27. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Correct! Wrong!

11 Şubat 2017 Ehliyet Soruları (50 soru ve zamana karşı)

20 Mayıs 2017 Ehliyet Soruları (50 soru ve zamana karşı)

29 Temmuz 2017 Ehliyet Soruları (50 soru ve zamana karşı)

13 Şubat 2016 Trafik Soruları Çöz

13 Şubat 2016 Araç Bilgisi Soruları Çöz

13 Şubat 2016 İlk Yardım Soruları Çöz