29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları

29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları
0%

1-Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

Correct! Wrong!

2-Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

Correct! Wrong!

3-Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

Correct! Wrong!

4-Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5-Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

Correct! Wrong!

6-Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Correct! Wrong!

7-I. Aşırı sıvı kaybı II. Kalp ritim bozuklukları III. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

Correct! Wrong!

8-İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

Correct! Wrong!

9-Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Correct! Wrong!

10-• Uzun süreli bilinç kaybıdır. • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

Correct! Wrong!

11-Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Correct! Wrong!

12-Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

Correct! Wrong!

13-Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

14-• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

Correct! Wrong!

15-Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Correct! Wrong!

16-Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

Correct! Wrong!

17-Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

Correct! Wrong!

18-Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Correct! Wrong!

19-Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

Correct! Wrong!

20-Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Correct! Wrong!

21-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

22-Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

23-Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

24-Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Correct! Wrong!

25-Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Correct! Wrong!

26-Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Correct! Wrong!

27-Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Correct! Wrong!

28-I. Ambulansa eskortluk yapmak II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Correct! Wrong!

29-Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

Correct! Wrong!

30-Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

Correct! Wrong!

31-Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

Correct! Wrong!

32-I. Araç içinde savrulma II. Araçtan dışarı fırlama III. Ölüm ve yaralanmalarda artma Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

Correct! Wrong!

33-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

34-Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

Correct! Wrong!

35-• Gereksiz yere korna çalınması • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Correct! Wrong!

36-Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

Correct! Wrong!

37-Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

38-Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

Correct! Wrong!

39-Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Correct! Wrong!

40-Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Correct! Wrong!

41-Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

42-Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

Correct! Wrong!

43-Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

Correct! Wrong!

44-Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Correct! Wrong!

45-Trafik adabı; I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak, II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

46-Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Correct! Wrong!

47-Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar. Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Correct! Wrong!

48-Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

Correct! Wrong!

49-Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

Correct! Wrong!

50-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

Correct! Wrong!