11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları

11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları

This is a timed quiz. You will be given 72 seconds per question. Are you ready?

72
0%

1-Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

2-Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

Correct! Wrong!

3-Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

4-Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalp masajı - Suni solunum

Correct! Wrong!

5-I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

6-Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Correct! Wrong!

7-Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

Correct! Wrong!

8-Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

Correct! Wrong!

9-Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Correct! Wrong!

10-Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Correct! Wrong!

11-Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

12-I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

13-Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

14-I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

Correct! Wrong!

15-Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

16-Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Correct! Wrong!

17-“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Correct! Wrong!

18-Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Correct! Wrong!

19-Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Correct! Wrong!

20-Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Correct! Wrong!

21-Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Correct! Wrong!

22-Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

Correct! Wrong!

23-I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

Correct! Wrong!

24-Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Correct! Wrong!

25-Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

26-• Motor durdurulur. • Araç el freni ile tespit edilir. • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

Correct! Wrong!

27- Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

28-Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Correct! Wrong!

29-Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

Correct! Wrong!

30-“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

31-Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

Correct! Wrong!

32-Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

33-Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

Correct! Wrong!

34-Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

35-Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

Correct! Wrong!

36-Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

Correct! Wrong!

37-Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

38-Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Correct! Wrong!

39-I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Correct! Wrong!

40-Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Correct! Wrong!

41-Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

Correct! Wrong!

42-Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Correct! Wrong!

43-Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Correct! Wrong!

44-Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Correct! Wrong!

45-I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Correct! Wrong!

46-Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürü- cünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Correct! Wrong!

47-Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

Correct! Wrong!

48- Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

Correct! Wrong!

49-Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

Correct! Wrong!

50-Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Correct! Wrong!