Vinç Operatörü

Vinç Operatörü

Tavan Vinci, Mobil Vinç ve Personel Yükseltisi Vinç Operatör Belgeleri

Tavan Vinci Operatörlük Belgesi Kurs Ücreti : Arayınız

Mobil Vinç Operatörlük Belgesi Kurs Ücreti : Arayınız

Sepetli Vinç Operatörlük Belgesi Kurs Ücreti : Arayınız

Kule Vinç Operatörlük Belgesi Kurs Ücreti : Arayınız

Vinç Kullanan Operatörün İş Kanununa Göre Operatörlük Belgesinin Olması Zorunludur.
Kule Vinç Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Standardı Nedir?
Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir Standardlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek Standardları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.

Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçlar?:

  • İşgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikleri ortaya koymak,
  • İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak,
  • Kişilerin, söz konusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek,
  • Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak,
  • İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak,
  • Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,
  • Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,
  • Bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak,
  • Mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek,
  • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak, ve uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vinç operatörlük belgesi nasıl alınır yazımızı inceleyebilirsiniz.

ETİKETLER: