İş Organizasyonu Sınav Soruları – 3

İş Organizasyonu Sınav Soruları – 3
0%

1- Yangınla karşılaştığınızda aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?

Correct! Wrong!

2- Aşağıdakilerden hangisi İş makinelerin de bulunması gerekli geri vites sinyal sesinin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

3- İş makinası operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4- Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

Correct! Wrong!

5- Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

Correct! Wrong!

6- Makine ile tünel veya kapalı iş alanlarında çalışılırken, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Correct! Wrong!

7- İş makinesi kapalı mekanlarda çalıştırılırken dikkat edilmesi gereken husus nedir?

Correct! Wrong!

8- Kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya ne denir?

Correct! Wrong!

9- İş Makinası ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Correct! Wrong!

10- Karayolunda çalışacak iş makinesı için alınması gereken önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Correct! Wrong!

11- Operatör iş makinasına binerken kafasını kabine vurup yaralanmıştır. Bu tür kazaların olmaması için operatörün hangi Kişisel koruyucu Donanım kullanması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

12- Aşağıdakilerden hangisi operatörün gözlerin korunmasında kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımdır?

Correct! Wrong!

13- Aşağıdakilerden hangisi işlemin sonu anlamına gelir?

Correct! Wrong!

14- İş makinesinin geri manevra hareketinde aşağıdaki uyarılardan hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

15- İş makinesinde çalışma anında en uygun iş kıyafeti nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

16- Aşağıdaki işaretlerden hangisi KORUYUCU GÖZLÜĞÜ takınız anlamı taşımaktadır?

Correct! Wrong!

17- Aşağıdaki şekil ne anlama gelir

Correct! Wrong!

18- Aşağıdaki işaretlerden hangisi BARET takınız anlamı taşımaktadır?

Correct! Wrong!

19- Aşağıdaki işaretlerden hangisi KULAK KORUYUCUSU takınız anlamı taşımaktadır?

Correct! Wrong!

20- Aşağıdaki işaretlerden hangisi Koruyucu MASKE takınız anlamı taşımaktadır?

Correct! Wrong!