İlave İş Makinası Soruları-1

İlave İş Makinası Soruları-1

1- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olan bir iş makinesi operatörünün özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

2- İş makinesi operatörünün çalışma sahasında makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?

Correct! Wrong!

3- Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmasına sebep olabilir?

Correct! Wrong!

4- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan iş makinesi operatörünün özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

5- Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

Correct! Wrong!

6- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olan bir iş makinesi operatörünün özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

7- Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını DÜŞÜNEREK HAREKET etmesi hâli, trafikte hangi TEMEL DEĞERE sahip olunduğunu gösterir?

Correct! Wrong!

8- Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara SU SIÇRATMAMAYA özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Correct! Wrong!

9- Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

Correct! Wrong!

10- Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinesi kullanmaya örnektir?

Correct! Wrong!

11- Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı ANLAYIŞ VE EMPATİ GEREKTİREN DAVRANIŞLARI oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

12- İş makinesinin kapasitesinin üzerinde iş yapılacak ise nasıl davranılır?

Correct! Wrong!

13- Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Correct! Wrong!

14- Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Correct! Wrong!

15- Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

Correct! Wrong!

16-
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Correct! Wrong!

17-
• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Correct! Wrong!

18- Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

19- Kara yolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Correct! Wrong!

20- İş makinesi ile iş yaparken iş kazasının meydana gelmemesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

21- Aşağıdaki kaza zincirini meydana getiren sebeplerden hangisi kişisel kusurlar içinde yer almaktadır?

Correct! Wrong!

22- İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

Correct! Wrong!

23- Aşağıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Acil durum esnasında toplanma yerinde eksik personelin tespiti ve bunun kriz masasına raporlamasını yapar.

Correct! Wrong!

24- İş makinelerinde kullanılan ataşmanlar ne işe yarar?

Correct! Wrong!

25- Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

Correct! Wrong!