Forklift Ehliyeti Sınav Soruları-2022

Forklift Ehliyeti Sınav Soruları-2022

Kara yolunda çalışacak iş makineleri için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması zorunlu değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk faktörlerinden değildir?

Correct! Wrong!

İş makinesi operatörünün çalıştığı ortamda yeterli aydınlatma olmazsa ne tür sağlık problemleri ortaya çıkar?

Correct! Wrong!

Hidro motortar yardımı ile suyu basınçlı hale getirerek YANGIN SÖNDÜRME veya SULAMA işlerinde kullanılan iş kamyonuna ne denir?

Correct! Wrong!

Belirlenmiş hat üzerinde sürüş olanağı bulunan ve bir düzenek yardımıyla RAY tekerlerini ve lastik tekerlerini ayrı ayrı kullanabilen iş kamyonuna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kulaklığın doğru kullanımı ile ilgili yapılan yanlışlar arasındadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi operatörünün kişisel davranışlarından kaynaklı risklerdendir?

Correct! Wrong!

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlardandır?

Correct! Wrong!

DUR sesini duyan operatör nasıl davranmalıdır?

Correct! Wrong!

İş makineleri ile çalışma yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi eğitimli ve belgeli iş makinesi operatörünün özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

İş makinesi ile geri manevra yaparken, operatör aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?

Correct! Wrong!

İş kazalarında aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı sebeplerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir?

Correct! Wrong!

Bozulan ve yürütülemeyecek durumda olan iş makinesi nasıl bırakılmalıdır?

Correct! Wrong!

İş makinesi operatörünün mesleki getrimi deyince aşağıdakilerden hangisini yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özgüvenin oluşmasında etken olan unsurlardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde Meslek tanımı doğru şekilde ifade edilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mesleki gelişim konulan içerisinde yer almaz?

Correct! Wrong!

İş makinesi operatörünün çalışma ortamında yaptığı hangi davranış, diğer saha çalışanlarının dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Correct! Wrong!

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanları temsil etmeye yetkili kişiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda uygulamaya yönelik yapılan eylem planına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda yetkilendirilmiş kişiler arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda verilen tehlike tanımına uymaktadır?

Correct! Wrong!