İŞ MAKİNASI OPERATÖR SORULARI-3

İŞ MAKİNASI OPERATÖR SORULARI-3
1-Araçlarda kullanılan motorlar aşağıdakilerden hangisidir?
a.Dıştan yanmalı                      b.İçten yanmalı
c.İçten ve dıştan yanmalı          d.alttan yanmalı
2-Motor yağı değiştirileceği zaman aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
a.Motorun soğuk olmasına     b.Motorun rölantide çalışmasına
c.Motorun sıcak olmasına  d.Motorun çalışır olmasına
3-Motorun yağlama yağı seviyesi normalin çok altında iken    motor çalıştırılacak olursa aşağıdakilerden hangisi olur?
a.Motor ısınır,yanar     b.Motor suyuna yağ karışır
c.Motor çok soğur       d.Motor yakıtına yağ karışır
4-Motor bloğundaki su kanallarında çok miktarda paslanma ve kireçlenme olmuşa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a.Motor yağ yakar                    b.Motor çalışmaz
c.Motor zengin karışımla çalışır  d.Motor fazla ısınır
5-Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
a.Motor hararet yapar  b.Motor yağ yakar
c.Araç daha hızla gider     d.Alternatör yatakları bozulur
6-Dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hava filtresinin tıkalı olması
b. Yağ filtresinin tıkalı olması
c. Yakıt deposundaki yakıtın tamamen bitmesi
d. Yakıt filtresinin tıkalı olması
7-Dizel motorlarda egzoz dumanı çok siyah çıkıyor ise neye bakılır?
a.Yağ filtresine                     b.Hava filtresine
c.Yağ pompasına                  d.Su pompasına
8-Akümülatörün kendiliğinden boşalması (deşarj olması)nın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Akümülatörün üst kısmında pislikler birikmiştir
b.Akümülatörün kutup başları gevşektir
c.Akümülatörün kutup başları oksitlidir
d.Akümülatörün kutup başları sıkıdır
9-Akümülatörün iki kutup başı üzerine birden dokunacak şekilde bir madeni parça konulursa-aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a.Akümülatör kısa devre olur,patlar
b.Akümülatör daha iyi şarj eder
c.Akümülatörün ömrü artar
d.Akümülatör şarj etmez
10-Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormal lik görüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a.Motor devri yükseltilir        b.Motor devri düşürülür
c.Motor rölantide çalıştırılır   d.Motor hemen durdurulur
11-Dizel motorlu aracı çalıştıramıyorsanız muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?
a.Karbüratör tıkanmıştır     b.Bujiler ateşleme yapmıyordur
c.Yakıt sistemi hava yapmıştır d.Soğutma sistemi hava yapmıştır
12-Araç üzerinde,kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
a.Distribütör kablosu çıkarılır    b.Marş motoru kablosu çıkarılır
c.Bataryanın kutup başı çıkarılır d.Alternatörün kablosu çıkarılır
13-Vantilatör kayışına parmakla basıldığında ne kadar esnemelidir?
a.1,5 cm              b.3 cm             c.4,5 cm          d.6 cm
14-Şanzıman yağı hararet gösterge ışığı yandığı zaman ne yapılır?
a.Araç durdurulur,motor yağı kontrol edilir
b.Araç durdurulur su kontrol edilir
c.Motor tam gazla çalıştırılır
d.Araç durdurulur şanzıman yağı kontrol edilir
15-Şanzıman yağı basıncı düştüğünde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a.Motor hararet yapar     b.Şanzıman basınç uyarı göstergesi söner
c.Motor stop eder           d.Şanzıman basınç uyarı göstergesi yanar
16-Soğutma sistemindeki su azalıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Vantilatör kayışı sıkıdır  b.Hararet ısı göstergesi arızalıdır
c.Termostat arızalıdır    d.Silindir kapak contasında çatlak vardır
17-Aracın fazla yakıt yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Egzoz supaplarının kapalı kalması
b.Emme manifoldunun tıkalı olması
c.Emme supabının kapalı kalması
d.Hava filtresinin tıkalı kalması
18-Hava filtresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Karbüratöre giden hava miktarını düzenler
b.Karbüratöre giren yağı temizler
c.Karbüratöre giren yakıtı düzenler
d.Motora giren havayı temizler
19-Dizel bir motorda yanma nasıl sağlanır?
a.Sıkıştırılmış yakıt,hava karışımının buji ile ateşlemesiyle
b.Sıkıştırılmış yakıt hava karışımının enjektör ile ateşlemesiyle
c.Sıkıştırılmış hava üzerine enjektörden motorin püskürtülmesi
20-Araçta motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a.Kontak anahtarını kapatılmadan,motor çalışır durumda kontrol edilir
b.Kontak anahtarı kapatılır,yağın kartele inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir
c.Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir
d.Motor rölantide çalışırken kontrol edilir
CEVAPLAR:
1-B     2-C    3-A    4-D    5-D    6-C    7-B    8-A    9-A    10-D
11-C    12-C    13-A    14-D    15-D    16-D    17-D    18-D
19-C    20-B