İstif Makinesi Operatörlük Belgesi

İstif Makinesi Operatörlük Belgesi

14/03/2024 tarihinde 16 nolu sayı ile MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafınca yürürlüğe giren İstif Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Yeni Ümit İş Makineleri Kursunda verilmektedir.

İstif makinesi operatörlük belgesini kimler almalıdır?

Forklift türü iş makinesinin dar alanlarda istifleme yapamadığı depolarda yüksek raflara malzemeleri bırakıp almak için kullanılan asansör sistemi olan iş makine türüdür. Ortalama 2 ile 6 metre yüksekliğe kadar yükleri kaldırıp ve istifleyen makineleri kullanan operatörler İstif Makinesi Operatörlük Belgesi almaları yasal bir zorunluluktur.

Elektrikli Transpalet ile İstif Makinesi Arasındaki Farklar

Birbirine benzeyen bu iki makine arasındaki farklar aşağıda belirtilmiştir. Bu makineleri kullanan operatörler hangi makineyi kullanacaksa onun operatörlük belgesini almaları iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre zorunludur.

Elektrikli Transpaletin İşlevi

Elektrikli Transpaletin İÖzellikleri
Elektrikli Transpaletin İÖzellikleri

Elektrikli Transpalet asansörsüz makine olduğu için yüksek raflara istif yapma (yükü yükseltme) özelliği yoktur. Sadece düz zeminde malzemenin bir yerden alınıp başka bir yere taşınmasını sağlar. Elektrikli transpaletler yükü zeminden en fazla 30 santim kaldırabilir.

İstif Makinesinin İşlevi

İstifleme Makinesinin Özellikleri
İstifleme Makinesinin Özellikleri

Asansör özelliği bulunan İstif makineleri bir yükü alarak 6 metreye kadar kaldırıp istifleyebilir. Forkliftin girmekte zorlandığı dar ve geniş manevra alanına sahip olmayan yerlerde İstifleme Makinesi yükü raflara kolaylıkla yerleştirebilir.

İstifleme Makinesi Operatör Belgesi Alma Şartları

  • Öncelikle 18 yaşını doldurmak gereklidir.
  • Sağlık yönünden operatör olmaya engel teşkil edecek fiziki rahatsızlığının bulunmaması gerekir.
  • En az ilkokul mezuniyet diplomasına sahip olunması gerekir.
  • Türk ceza kanunun ilgili maddelerinde sabıka kaydının bulunmaması gerekir.
  • Milli Eğitim Bakanlığınca yetki verilen kurslara katılıp yapılan sınavlarda başarılı olunması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Forklift Ehliyeti Olanlar İstif Makinesi Kullanalabilir mi?

Hayır. Bütün iş makinelerinin teknik özellikleri, işlevleri birbirinden farklıdır. İstifleme makinesi kullanacak olan operatörler “İstif Makinesi Operatörlük Belgesi” almalıdır.

Transpalet Operatör Belgesine Sahip Olanlar İstif Makinesi Kullanalabilir mi?

Hayır kullanamaz. Elektrikli Transpaletler asansörü olmayan iş makinesidir. Transpaletler yükü kaldırıp istifleme yapamaz. Ancak istif makineleri yükleri 6 metreye kadar kaldırıp istifleme yapabilirler. Bu yüzden istif makinesi kullanacak olan operatörlerin İstif Makinesi Operatör Ehliyeti almaları gerekir.
Bakınız: Elektrikli Transpalet Ehliyeti

İstif Makinesi Operatörlük Belgesini Nereden Alınır?

Kurumumuz bu belgeyi vermeye yetkilidir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki verilen iş makineleri operatörlük kurslarından bu belge alınır.

İstif Makinesi Operatörü Eğitiminin İçeriği

İş Sağlığı Ve Güvenliği (İsg), Çevre Koruma Önlemleri Ve Kalite Gereklilikleri. İş Makinelerinin Türleri Ve Kullanım Alanları. Makine Nakil Ve Trafik Güvenliği Mevzuatı. Meslek Etiği Ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri. İş Öncesi Hazırlık. Makinenin Genel Kontrolleri. Makineyi Nakletme.

İstifleme İşlemleri

1. İstifleme Öncesi İşlemler

a.Taşınacak yük için uygun çalışma modu seçilir. Yükün ağırlık ve hacmini değerlendirerek makinenin kapasitesine uygun olan modu seçmesi beklenir.

b.Makineyi taşıyacağı yüke uygun yönde konumlandırır.  Çatalları yükün altına emniyetli şekilde hizalaması beklenir.

2.İstifleme İşlemi

a.Çatalları yükün altına uygun hızda yerleştirir.

b.Yükü aynaya dayayarak kaldırır.  Yükün dengeli ağırlığı yoksa en ağır tarafını aynaya dayaması beklenir.

c.Yükün ağırlık ve boyutuna uygun hızda makineyi yürütür.

ç.İstifleme yapılacak alana makineyi uygun yönde konumlandırır.

d.Yükü rafa kadar kaldırarak istiflemeyi yapar.  İstifleme yaparken makineye manevra yaptırmaması beklenir.

3.İstifleme Sonrası İşlemler

a.Çatalların rafa teması kalmayıncaya kadar makineyi geri yönde hareket ettirir.

b.Çatalları zemine 20 santimetre kalana kadar indirir.

c.Makineyi güvenli bir şekilde durdurur.