Güvenlik Danışmanı

Güvenlik Danışmanı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimine kimler katılabilir?

TMGD eğitimine katılacak kişileri tebliğin üçüncü bölüm 12.maddesi “a” bendine göre göre TMGD olabilmek için; Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak şartı bulunur. Herhangi bir üniversitenin dört yıllık bölümünü bitiren herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim kurumumuz Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Gele Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdur. TMGD eğitimlerine giren eğitmenlerimiz ise yine bakanlık tarafından yetki verilen eğitmenlerdir. Eğitim esnasında kursiyerlerimize çay, kahve ve ikramlarda bulunmaktayız.

Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kaç Gün?

Tehlikeli madde eğitimi tebliğe göre: ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir. Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

TMGD sınavlarında kaç puan alınırsa başarılı olunur?

Güvenlik danışmanlığı eğitimlerinde, her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından sınav yapılır. 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 70 puanın altındakiler başarısız kabul edilerek bu kişilerle birlikte devamsızlıktan kalan kursiyerler, eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdare’ye bildirilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi İçin Hangi Evraklar Gerekiyor?

  • 2 adet resim,
  • 1 adet diploma (en az dört yıllık Fen veya Mühendislik fakültesi mezunu olunması şart)
  • 1 adet sabıka kaydı,
  • 1 adet kimlik fotokopisi.