TMGD SINAVA HAZIRLIK SORULARI

TMGD SINAVA HAZIRLIK SORULARI

This is a timed quiz. You will be given 315 seconds per question. Are you ready?

315
0%

SORU 1) Aşağıdakilerden hangi ifade/ ifadeler doğru olarak verilmiştir?
I-Parlama noktası 22 °C olan alevlenir sıvı bir madde, plastik bir bidonun içine doldurulduğunda, bidon hacminin %92’sinden fazla konamaz.
II-UN 1183 maddesinin tank içine konması durumunda tankın kapasitesinin %85’ini geçmemelidir
III-UN 1005 maddesinin portatif tank içine doldurulması durumunda dikkat edilmesi gereken azami içerik kütle oranı 0,53’tür.
IV-UN 2193 maddesinin silindirlere dolum yapıldığında dolum oranı 1.13 ‘tür
V-P200BN kodlu 5 m³ lük tanker’e UN 2451 maddesinden maksimum 2.500 kg konmalıdır.

Correct! Wrong!

Doğru yanıt D Şıkkı……Koşul I..2.2.3.1.3 tablosuna göre , bu maddenin kaynama noktası 35 °C tespit edilir.Bu veriyi 4.1.1.4 tablosundan baktığımızda en fazla %90’a kadar izin verildiği görülmektedir….yanlış…Koşul II..Tablo A st(13)…”TU23”….doğru……Koşul III…Tablo A st(10)..”T50”…..doğru….Koşul IV…Tablo st(8)…”P200”…doğru…Koşul V…4.3.3.2.5…”200” bar basınç karşılığı dolum oranı 0,50..tank hacmi 5.000 lt X 0,50 = 2.500 kg…doğru..

SORU 2)
Tekli ambalajlarda taşınacak ve SADT değeri 25°C olan UN 3233 maddesi için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğru ifade edilmemiştir?

I- Sıcaklık kontrolü ile taşınması gereken bir madde değildir.
II-Taşıma evrakında ilave olarak “kontrol sıcaklığı : 10 °C ve Acil durum sıcaklığı : 15 °C” ibaresi bulunmalıdır.
III-“OP7” ambalajlama yöntemi bu madde için kullanılamaz.
IV- Toplam taşınacak miktarı, tek bir araç başına 21 tonu geçebilir.
V- Taşıma evrakında ilave olarak “kontrol sıcaklığı : 15 °C ve Acil durum sıcaklığı : 10 °C” ibaresi bulunmalıdır.

Correct! Wrong!

Cevap 2 ) Doğru yanıt A şıkkı…Koşul I..Tablo Ast(3b)..”SR2”..2.2.41.1.2…yanlış….Koşul II…..2.2.41.1.17….türetim yapılmalı ve 5.4.1.2.3.1…doğru….Koşul III…Tablo A st(8/9a)…”P520” ve ”PP21”….doğru..Koşul IV….7.5.5.3…yanlış…Koşul V…yanlış

SORU 3)
UN 0349 ve UN 1345 maddelerinin aynı araçta taşındığında araçta bulunması gereken aşağıdaki teçhizatlardan hangisi/ hangileri gereklidir?

I-Acil durum maskesi
II-Kürek
III-Göz durulama sıvısı
IV-Her bir kişi için uyarı yeleği
V- Araç takozu

Correct! Wrong!

Cevap 3 ) Doğru yanıt E şıkkı…Her iki maddenin de Tablo A st(15) t.K “4” olarak tespit edilir. ..1.1.3.6.3..tablosundan bu maddelerin kg’dan bağımzıs ne kadar taşınırsa taşınsın 1000 kuralına tabi olacağı belirtilmektedir…Bu durumda 1.1.3.6.2’de Teçhizat bölüm referansı “8.1.5”..uygulanması gereken bir bölüm olmadığından…Hiçbir teçhizat gerekmez…