27 Ağustos 2016 trafik adabı soruları

27 Ağustos 2016 trafik adabı soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

2.Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

3.• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Correct! Wrong!

3.Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

Correct! Wrong!

5.Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

Correct! Wrong!

6.Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

27 Ağustos 2016 trafik adabı soruları
SINAV SONUCU
NOT: EHLİYET SINAVINDAN GEÇME NOT 70 PUANDIR.

Share your Results: