13 Şubat 2016 İlk Yardım Sınav Soruları

13 Şubat 2016 İlk Yardım Sınav Soruları

2. I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması II. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan \"Baştan Aşağı Kontrol\" basamağında yer alır?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

Correct! Wrong!

5. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Correct! Wrong!

6. Resimde görülen manevra,hangi amaçla uygulanır?

Correct! Wrong!

7. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Correct! Wrong!

8. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

9. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Correct! Wrong!

10. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Correct! Wrong!

11. I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

Correct! Wrong!

12. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

Correct! Wrong!

13. Sürükleme yöntemleri; I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

1. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

Correct! Wrong!