10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları

1-I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

2- İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

3- Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

4- Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

5- Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

Correct! Wrong!

6- İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

Correct! Wrong!

7-Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

8- Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

9- I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.
Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

10- Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Correct! Wrong!

11- Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Correct! Wrong!

12- İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.
Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

Correct! Wrong!

13- Trafikte heyecan ve zevk verici davranış- ları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Correct! Wrong!

14- Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Correct! Wrong!

15- Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Correct! Wrong!

16- Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Correct! Wrong!

17- Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Correct! Wrong!

18- Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Correct! Wrong!

19- Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Correct! Wrong!

20- Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Correct! Wrong!

21- Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

Correct! Wrong!

22- Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

23- Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Correct! Wrong!

24- Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

25- Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.
Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Correct! Wrong!

26- Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

27- Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

28- Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

29- I. Motosiklet
II. Elektrikli bisiklet
III. Lastik tekerlekli traktör
IV. Üç tekerlekli yük motosikleti
Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

Correct! Wrong!

30- Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

Correct! Wrong!

31- Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Correct! Wrong!

32- 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Correct! Wrong!

33- Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

34- Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Correct! Wrong!

35- Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

36- “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”
Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

37- Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

38- Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Correct! Wrong!

39- I. Akü şarjının azalması
II. Fren balatalarının azalması
III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi
Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

Correct! Wrong!

40- Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Correct! Wrong!

41- Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

42- I. Yüksek devirde araç kullanılması
II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması
III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması
IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması
Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Correct! Wrong!

43-Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

Correct! Wrong!

44- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

45- Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

46- Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

Correct! Wrong!

47- Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

48- I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek
II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak
III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek
Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Correct! Wrong!