Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

Adr/Src5, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Sertifikası ve Eğitimi Nasıl Alınır, kimlerin bu belgeyi alması gerekir?

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

ADR, diğer ismiyle SRC 5 belgesi, karayolu üzerinde tehlikeli olarak sayılan her türlü maddeler için bulundurulması gereken bir sertifikadır. Türkiye 1968 yılında İsviçre’de yürürlüğe girmiş olan ADR/SRC5 Sertifikasının zorunluluğuna taraf olan ülkelerden biridir. Dolayısıyla Türkiye’de de sürücülerde tehlikeli madde taşımacılığı için ADR Sertifikası bulundurulmalıdır. Türkiye’nin taraf olduğu bu sözleşme gereği söz konusu tehlikeli madde taşıyan sürücülerin SRC 5 belgesine sahip olması gerekir.

ADR/SRC5 Belgesi Eğitimi

Sürücülerin ADR Belgesi edinebilmesi için temel eğitim şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bu eğitimin ise bazı katılım şartları bulunur. Bu şartlar ise;

 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • SRC5 belgesi için halihazırda SRC3 ve SRC4 belgelerinden herhangi birine ya da her ikisine sahip olmak,
 • Temiz bir sabıka kaydı,
 • Sağlıkla alakalı olarak engel teşkil etmeyen durumlar.

Temel eğitimi almak isteyenleri ise 19 saatlik eğitim beklemektedir. Bu eğitimde ise tehlikeli madde işaretleri ile birlikte genel prosedürlere bağlı olarak gereken bütün eğitimler aktarılır.

Hangi Koşullar Sağlanırsa SRC 5 Belgesi Alınır?

Yasal mevzuatta da belirtildiği üzere SRC 5 Belgesi tehlikeli madde taşıyan sürücülerin yükümlülüğü olmaktadır. Başlıca olarak insan sağlığının, doğanın ve canlıların güvenliği için sürücülerin sorumluluğunda olarak belirtilmektedir. Ancak sertifika için ilk aşamada koşulların sağlanması gerekmektedir.

Bu Koşullar Şu Şekildedir;

 • ADR / Tanker Ehliyeti için temel eğitimlerin yerine getirilmesi ve sınavı başarıyla sağlamak.
  • Src 5 belgesi sınavlarında çoktan seçmeli olarak 40 adet soru sorulur. Bu soruların 25 tanesi temel eğitimler ilgili, kalan 15 tanesi de tanker eğitimi ile ilgilidir. Sınavda hem temel hem de tanker sınavına aynı anda girilir. Sınavlardan geçme notu yüz puan üzerinden değerlendirilir ve 60 puan alanlar sınavda başarılı olur.
 • ADR / Sınıf 1 Patlayıcı Madde Sertifikası için 8 saatlik eğitim belirlenmiştir.
  • Sınıf 1 patlayıcı eğitimine katılmak için ön şart temel eğitimi almaktır.
 • Son olarak ADR / Sınıf 7 Radyoaktif Madde Taşıma Sertifikası içinse 8 saatlik eğitimin alınması gereklidir.

Src 5 Belgesinin Geçerlilik Süresi

Ulaştırma Bakanlığı tarafından organize edilen src 5 belgelerinin geçerlilik süreleri avrupa anlaşması olan adr sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmiştir. Bu süre adr’ye taraf olan tüm ülkelerde aynıdır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapmak amacıyla src 5 belgesi alan şoförler her beş yılda bir tazeleme eğitimine katılmaları zorunludur. Bu süreyi aşanların belgesi e-devlet sisteminden otomatik olarak düşer. Yenileme yani tazeleme eğitimine katılanların da sistemden otomatik olarak beş yıl daha uzatılır.

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.