Kamyon Üstü Hiab Vinç Operatörü;

kamyon üstü vinç

Kamyon Üstü Hiab Vinç Operatörü

Kamyon Üstü Hiab  Vinç Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin yükleme-boşaltma işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Standardı Nedir?

KULE VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ

TAVAN VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ

KAMYON ÜSTÜ (HİAP) VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ

MOBİL VİNÇ BELGESİ

Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir Standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek Standartları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.
Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçları:

Hosting Hizmetleri