08 Aralık 2013 İlkyardım Sınav Soruları

08 Aralık 2013 İlkyardım Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Correct! Wrong!

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden
hangisine dikkat edilmelidir?

Correct! Wrong!

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?

Correct! Wrong!

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi
durumundan anlaşılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu
için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Correct! Wrong!

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç
dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

Correct! Wrong!

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan
dış kalp masajı uygulanması ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim
yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden
hangisi uygulanır?

Correct! Wrong!

Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan
ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna
ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden
hangisidir?

Correct! Wrong!

Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında
dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne
kadar olmalıdır?

Correct! Wrong!

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

Correct! Wrong!

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye
ile taşınmalıdır?

Correct! Wrong!

Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin
yapılması yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen
olumlu davranış özelliklerindendir?

Correct! Wrong!