SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVINDA UYGULANAN KURALLAR;

SINAV TARİHİ: 12 Temmuz 2014 Cumartesi
1. Test kitapçıklarını kontrol ederek ; eksik veya baskı hatası olanların değiştirilmesini isteyiniz.Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve işaretlemelerde KURŞUN KALEMDEN başka kalem kullanılmaz.
Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C kimlik No’ su Adı, Soyadı, gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.Adınıza yazılı cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kağıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.
2. Yanınızda karalama kağıdı, cep telefonu, çağrı cihazı, radyo vb. araçlar varsa salon başkanına sınav bitinceye kadar teslim edin.
3. Cevap kağıdındaki imza bölümünü imzalayın.  Test kitapçığı türünü cevap kağıdındaki ilgili   bölüme kodlayınız. Cevap kağıtlarında bulunan “bu bölüme dokunmayınız” bölümüne hiçbir şekilde işaretlendirme yapmayınız. Cevapladığınız derse ait kolonda soru numarasını bulup uygun seçeneği kodlayınız.

4. Her sürücü belgesi türünün Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. Y kitapçığı kullanan adaylar cevap kağıdındaki kitapçık bölümünün Y yuvarlağını karalayacak. Z kitapçığı kullanan adaylar cevap kağıdındaki kitapçık bölümünün Z yuvarlağını karalayacak.

5. CEVAPLARINIZ test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Hangi dersin sorularını cevaplandırıyorsanız cevap kağıdında bu derse ait kolonu işaretleyiniz. Yanlış karamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

6. SORU SAYISI: Trafik: 50 soru Motor: 40 soru İlkyardım: 30 soru vardır.Baraj her ders için ayrı ayrı 70 Puandır.
Not: YANLIŞ CEVAP DOĞRU CEVABI ETKİLEMEZ.
SINAV SÜRESİ:Her Ders İçin 50 Dakika TOPLAM SÜRE: 150 DAKİKADIR (2,5 Saat)7. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Yanlış soru doğru soruyu etkilemez.
8.   Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında KOPYA analizi yapılacağından bireysel ve toplu kopya çekildiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılır.
Sınav Günü Saat 11:00’de başlar

+