Vinç Operatör Belgesi

kule vinç operatör belgesi tavan vinci operatör belgesi

Tavan Vinci Operatörlük Belgesi Kurs Ücreti : Arayınız
Hiap Vinç Operatörlük Belgesi Kurs Ücreti : Arayınız
Kule Vinç Operatörlük Belgesi Kurs Ücreti : Arayınız
Vinç Kullanan Operatörün İş Kanununa Göre Operatörlük Belgesinin Olması Zorunludur.
Kule Vinç Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

KULE VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ

TAVAN VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ

KAMYON ÜSTÜ (HİAP) VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ

MOBİL VİNÇ BELGESİ

 

Meslek Standardı Nedir?
Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir Standardlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek Standardları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.
Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçlar?:

Hosting Hizmetleri